అనాదిగా ఆడవాళ్లకు వేధింపులే!

అనాదిగా ఆడవాళ్లకు వేధింపులే!


పుట్టకముందే ఆడపిల్లని తెలిస్తే అబార్షన్ చేయించుకోమని అత్తింటి వారి వేధింపులు..
పుట్టాక కాస్త పెరుగుతుందో! లేదో!పక్కింటి ఎదురింటి ఇంటింటి వేధింపులే!
వయసు వచ్చాక ప్రియులు ప్రేమించామని వేధింపులు..
ఎలాగోలా తల్లి తండ్రులు కట్నమిచ్చి పెళ్లి జరిపిస్తే..ఆ కట్టుకున్న …
భర్తతో వేధింపులే!
ముసలితనం వచ్చినా సరే!
ఆ పతి దేవుడితో వేధింపులే!!
చివరకు కొడుకులతో లేదంటే అనాథాశ్రమాలలో వేధింపులు భరించక తప్పడమే లేదు..
అనాదిగా ఇవే బాధలు..
ఇక ఆడవాళ్లకు రక్షణ ఎక్కడ?
అందుకే ఆడవాళ్లకు జోహార్లు…

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *