ఊహల పల్లకి….

శీర్షిక:- ఊహల పల్లకి…

ఎక్కడో….
అల్లంత దూరాన నీవున్న వేళా
నిన్ను చూడాలనే ఆరాటం ఉన్నా.
కనికరించని కాలం నన్ను వెక్కిరిస్తుంది…

అయినా ఎదో చిన్న ఆశ
మనుసులో చిగురాకుల

ఏనాటికైనా మనమధ్యలో
కాలం కనికరిస్తే

నీవు నా ఎదుట ప్రత్యక్షమై
ప్రకాశిస్తూ కనిపించే..
నీ దివ్య సౌందర్య రూపం
ఆస్వాదించే ఆ క్షణాన….

నీ కళ్లలోకి చూసిన క్షణం
మాటలు రాని మౌనంలో
కళ్లతోనే ఊసులాడుతు

నా కనురెప్పల మాటునా
నీ అందమైన రూపం నిక్షిప్తం చేసుకోని….

మదినే కోవెలగా మలిచి
నీ ప్రతిరూపం ప్రతిష్టించుకోనా

అ ఘడియ కై నీకోసం
ఘడియ ఘడియ ఎదురు చూడనా…

అప్పటివరకు….
నా ఊహల పల్లకిలో ఊరేగిస్తూ
నీ జ్ఞాపకాలే నా శ్వాసగా జీవిస్తా..
కాలమా కనికరించు….!!

అంకుష్….✍️
బెల్లంపల్లి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *