ఎన్నికల పర్వం…ఓటు విలువ

అంశం:- ఓటు విలువ
శీర్షిక: – ఎన్నికల పర్వం

ఓటర్ల బలంహీనత
నోటును పంచియెరిగేరు నోచినతముపై
పాటును నాయకులే బడి
పోటులను‌వేయుగాని పృధ్వికి ప్రజకున్!

తే.గీ
ఎన్నికలువచ్చె జనులకు వన్నెలాట
సలుపుటెంతగ మోజుతో పలుగజనము
గబ్బవడుచు వ్యవస్థయె కానరాక
మార్చు నెవరితరముగాద మారకుండ!

మల్కపురం నిరంజన్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *