ఏదైనా అతిగా చేస్తే అనర్ధమే.

శీర్షిక
ఏదైనా అతిగా చేస్తే అనర్ధమే.

ఏదైనా అతిగా చేస్తే అనర్ధమే.
అతిగా తినేవాడికి అజీర్తి చేస్తుంది. అతివేగంగా బండి
నడిపేవాడికి ప్రమాదం జరిగే
అవకాశం ఉంది. అతి కోపం
బంధుమితృలతో విరోధం
తెచ్చిపెడుతుంది. అతిగా
తాగితే ఆరోగ్య సమస్యలు
వస్తాయి. డబ్బు మితిమీరి
ఖర్చుపెడితే అవసరాలకు
డబ్బు అందదు. మితిమీరి
మాట్లాడితే చాదస్తం అంటారు.
తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పట్ల అధిక ప్రేమ చూపడం వలన
పిల్లలు చెడిపోయే అవకాశం
ఉంది. అతి వినయం ధూర్త
లక్షణం. అత్యాశ మనిషిని
చెడుదారి పట్టిస్తుంది. అందుకే
అతి సర్వత్ర వర్జయేత్ అని
అంటాము.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన అని
హామీ ఇస్తున్నాను.
వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *