ఒంటరితనం వేధిస్తోందని…..

హెచ్చరిక

నీడల్లా మనుషులు కదిలిపోతుంటారు
ఆకాంక్షల ఆకృతులను తోడు తీసుకొని సాగిపోతుంటారు
గమ్యం వైపు
ఒంటరితనం వేధిస్తోందని
ఒంటిస్తంభం మేడలో
దాక్కున్నా
మనసు ఊరుకోదుగా
గతాన్ని భవిష్యత్ ని చుట్టబెడుతుంది
వర్తమానాన్ని వదిలేసి

రేపు ఎలా ఉందో తెలీదు
నిన్నటి నీడలను వదిలేయ్
వర్తమానం నిన్ను హత్తుకుని లాలిస్తుంది
నీడలు జాడలు వదిలేయమని
వాస్తవాన్ని తోడిచ్చి
భయం తలుపులు మూసేసి
మనుషుల ప్రపంచంలోకి నడిపిస్తుంది

భూత భవిష్యత్ కాలాలు
నిన్నో రొమాంటిక్ ని చేసి
కలలదారిలో నడిపిస్తే
వర్తమానం నిను నేలపై నిలబెట్టి
నిజాలు చూపుతుంది మిత్రమా
వేడుకచేసే వర్తమానాన్ని కనులకద్దుకో
సుఖపడతావోలేదో కానీ
వాస్తవాల పరిమళాన్ని ఆస్వాదిస్తావన్న మిత్రుడి హెచ్చరిక లీలగా వినిపిస్తోంది

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *