ఓటు విలువ..ఓటును అమ్ముకోకు ఓటు మన జన్మ హక్కు

 

https://aksharalipi.com/అక్షర లిపి కవిత సమూహం
అంశం : ఓటు విలువ
రచన : యడ్ల శ్రీనివాసరావు
ఊరు : విజయనగరం

ఓటును అమ్ముకోకు
ఓటు మన జన్మ హక్కు
18 సంవత్సరాల నిండితే వచ్చును
ఆడైనా మగైనా కలదు
ఓటుని త్రాగడానికో
స్వార్థానికో
అమాయకత్వానికో
పైశాచికత్వానికో
ముడిపెట్టి
అమ్ముకోకు
ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలువు
నాయకుడు సరైన వాడు ఉండాలి
నాయకత్వం బాగోలేకపోతే
అరాచకత్వం మొదలవును
కులం పేరు తరపున
మతం పేరు తరఫున
లొంగిపోకు
అలుసైపోకు
మద్యపానానికి
బానిసవ్వకు
వారు చూపిన
చిరు కానుకలకు
సలాం అవ్వకు
ఓటును నోటితో కొనకండి
వారు గెలిస్తే మన వైపు చూడరు
పైసలు పోగు చేసుకుని
వారి సుఖం వారు చూసుకుందురు
దేశ అభివృద్ధి కావాలంటే
అందరిని సమదృష్టితో చూడాలి
మద్యపానం
పేకాట
జూదం
ఓటుని అమ్ముకోవడానికి సోపానాలు
ప్రభుత్వం వాటిని అదుపు చేయాలి అని కోరండి
ఎన్నికల్లో వారు ఇచ్చిన
అయితే సారా తాగి మరణం చోటు చేసుకోవద్దు
వందేమాతరం
యువతరం మేలుకోండి
ఓటుకి విలువనిద్దాం
మంచివారికి రాజ్యం ఇద్దాం
యుద్ధాలు చేసుకోవడానికి కాదు
మరణాలు కొని తెచ్చుకోవడానికి కాదు
అనారోగ్యం పాలు అవకుండా
మన అభివృద్ధి నడకను
విలువ నిచ్చే వారు మనకు కావాలి
ఆరోజు మనం తల ఎత్తుకుందాం
మన దేశ స్వాతంత్రం జండా ఉంచా రహే హమారా అని పలుకుదాం..
—————————————-
హామీ పత్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *