ఓటేసి చూడు…

అంశం
ఓటు విలువ

శీర్షిక
ఓటేసి చూడు

ఓటు విలువ తెలుసుకో.
ఓటేయటం మన హక్కు.
ఆ హక్కును వినియోగించుకో.
ఓటేయటం మన బాధ్యత.
ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చుకో.
మీ ఓటు చాలా విలువైనది.
సమాజాన్ని మార్చాలంటే
మీ ఓటును వేయాల్సిందే .
దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే
మీ ఓటును వేయాల్సిందే.
రాజకీయ ప్రక్షాళన జరగాలంటే
మీ ఓటును వేయాల్సిందే.
మీ ఓటే ఒక సుదర్శన చక్రం.
మీ ఓటే ఒక పాశుపతాస్త్రం.
అలాంటి ఓటును అమ్ముకోకు.
మీ భవితను తాకట్టు పెట్టవద్దు.
మరింత బాధ్యతగా మసలుకో.
ఓటు వేయటం ఒక బాధ్యత.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన
అని హామీ ఇస్తున్నాను.

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *