కదిలే జీవితం -కదలని మనసు

కదిలే జీవితం -కదలని మనసు

జీవితము ఆగదు
జీవిక సాగదు ఎందరికో
ఆదుకునే వారుండక
తోడుకరువైన వారెందరో

బరువు మోయక తప్పదు
తీరం చేరక తప్పదు
ఈమధ్యలో బంధాల ఆటుపోట్లు
కత్తిపోట్లై కలవరపెడుతుంటాయి

జీవనయవనికపై నటన
ఈశ్వరుడి ఘటన
ఘాటుగా ఉన్నా కాదనలేని జీవితసత్యం
మోటుగా ఉన్నా లేనోడికే బాధలు
ఉన్నోడికే ఊరడింపులు

కదిలే జీవితంలో
కన్నీటి కథలెన్నో
కదలని మనసున
కరిగిన సత్యాలెన్నో

సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *