కొండల్లో… కోనల్లో..

శీర్షిక:- ప్రకృతి ఒడిలో…

కొండల్లో… కోనల్లో
అడివితల్లి పచ్చని ఒడిలో
అందాలన్ని ఆరబోసి
వయ్యారాలు ఒలుక బోస్తు
పరుగులు తీసే కొండవాగు
ఆలోచనలకు ప్రేరణగా
ఎగిసిపడే ప్రవాహం
మది తలుపులు తడుముతూ
మనుసును ఆహ్లదపరుస్తుంటే
ప్రకృతి ఎంతో దృశ్య కావ్యమైన వేళా
రెక్కలోచ్చిన విహంగంలా
అందమైన ప్రకృతిలో విహరించాలని…
నా ఆరాటం…నా తపనా…

అంకుష్….✍️

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *