క్రూరత్వం

అన్నా ,నన్ను వదిలెయ్యి అన్నా ,నీకు దండం పెడతా నాకు చాక్లెట్ ఇస్తా అన్నావు కదా ఇయ్యు ,నేను పోతా, నా ఫ్రెండ్ నా కోసం చూస్తూ ఉంటుంది,నన్ను పోనియ్యి అన్నా అంది పూజ భయంగా,అబ్బా ,ఏం ఉన్నావే నిగ నిగ లాడే బుగ్గాలు ఎర్రని పెదాలు,ఇంకా లోపల ఏమున్నాయో చూడాలని ఉందే,ఎంత చిన్నగా ఉన్నావు,అయినా అయినా వదిలి పెట్టడానికి కాదు నిన్ను తీసుకొచ్చింది.నా పని అయ్యాకా నిన్ను వదిలి పెడతా అని అంటూ దగ్గరికి రాసాగాడు.ఇరవై మూడేళ్ళ కురాడు .వాడి జుట్టు గడ్డి లా పెరిగి,మొహాన్ని కప్పేస్తూ ఉంది వాడెవడో సర్రిగ్గా కనిపించడం లేదు.పూజ భయపడుతూ వెనక్కి  వెనక్కి వెళ్ళసాగింది.వాడు నవ్వుతు ఎంత దూరం పోతావే,నన్ను తప్పించుకుని అని అంటూ ఇదిగో చక్లేట్ ఇష్తా రా,నీకు వద్ద చాక్లెట్,చూడు ఎంత పెద్దగ ఉందో,అని జేబులోంచి పెద్దదోక చాక్లెట్ తీసి పూజ ముందు పెట్టి ఉపుతున్నాడు,

అంత పెద్ద చాక్లెట్ ని పూజ ఎప్పుడు చూడలేదు ఆశ గా ముందుకు వచ్చింది తీసుకోవడానికి,ఆటను వెనక్కి లాగాడు తన చేతిని,పూజ నిస్సహాయంగా చూసింది.ఇవ్వుమన్నట్టుగా,చూసేసరికి ,వాడి చూడు నా దగ్గరికి వచ్చి,నా బుగ్గ మిధ ముద్దు పెడితేనే యీ చాక్లెట్ ఇస్తా,లేదంటే నేనే తినేస్తా ,అన్నాడు బెదిరిస్తూ,అయినా పూజ అక్కడి నుండి కదలలేదు.అది చుసిన వాడు చాక్లెట్ తీసి ,రేపర్ చింపేసి ,నోటి దగ్గరకు తెచ్చుకున్నాడు చాక్లెట్ ని ,ఎక్కడ చక్లేత్ని వాడు తినేస్తదేమో అని భయం తో వద్దు వద్దు అంది పూజ,అయితే నాకు ముద్దు పెట్టు అన్నాడు వాడు .పూజ భయంగా ముందుకు రాసాగింది.

పులి బోనులోకి వచ్చిన చిన్న లేడి కునాల బిక్కు బిక్కు మంటూ చాక్లెట్ కోసం ఆశ పడుతూ అతని చేతిలో ఉన్న దాని కోసం వస్తుంది.వాడు పెద్ద పులి కాళ్ళ లో ఆకలిని నింపుకున్న తోడేలు లాగా ఉన్నాడు,దూరం తరిగి పోతుంది చాక్లెట్ కోసం చెయ్యి చాచిన పూజ ను లట్టుక్కున చెప్పాను అందుకున్న నక్క లాగా అందుకున్నాడు.ముద్దు పెట్టు,ముద్దు పెట్టు అన్నాడు పూజ చాక్లెట్ తీసుకుని ముద్దు పెట్టింది.ఇచ్చిన మాట ప్రకారం తిరిగి వెళ్ళిపోవాలని అనుకుని వెనక్కి తిరిగింది .కానీ ఆ ఉడుం పట్టులోంచి తప్పించుకోలేక పొయింది.పెట్టిన ముద్దు అతనిలోని కామాన్ని  ప్రేరేపించినట్టుగా అయ్యింది వాడికి గంజాయి మత్తులో ఉన్న వాడు రెచ్చి పోయి,పూజ శరీరం మీదున్న దుస్తులు ఒక్కొక్కటి విప్పాడు ,పూజ గింజుకుంటున్నా ,కొద్ది వాడి పట్టు ఎక్కువ కాసాగింది.బట్టలు విప్పగానే తెల్లని శరీరం పిచ్చేక్కిoచిoది వాడికి.పాపం లేత శరీరం మిద అందిన చోటల్లా కొరుకుతూ,గిచ్చుతూ,ముద్దులు పెడుతూ ఆమె శరీరాన్ని నల్లిని నలిపినట్లు నలుపుతున్నాడు వాడు.

వదులు,వదులు,అబ్బా,అమ్మా నొప్పి అని పూజ ఏడుస్తున్న కొద్ది అతనిలో కామా ప్రకపం పెరగసాగింది,ఏం చేస్తున్నాడో కూడా తెలియని ఉన్మాద స్థితిలో కింద పొదల మధ్య పూజ శరీరాన్ని పారేసి మృగం లా మిద పడ్డాడు వాడు ,ఆ నర రూప భక్షకుడు అమ్మా అన్న పిలుపు ఆ చుట్టూ ప్రక్కల ప్రతిధ్వనిoచింది.వదులు రా ,వదులు రా అని అంటూ గబుక్కున కింద పడ్డాడు నరేష్,తెలివి తెచ్చుకుని లేచి చుట్టూ చూసాడు అందరూ ఆదమరిచినిద్ర పోతున్నారు వారి మధ్యలో అమాయకంగా ,లోకం తెలియని ఏడేళ్ళ పూజ ,తన చిన్నారి చిట్టి చెల్లి ఆదమరిచి నిద్ర పోతు కనిపించింది.తన కొచ్చిన కల నిజం కాదని గట్టిగ నిట్టూర్చి,అమ్మో ఎంత చెడ్డ కల,ఎంత పెద్ద ఆపద తొలగినట్లు సంతోషించాడు.రాత్రి న్యూస్ చూసి పడుకున్నాడు ఏడేళ్ళ అమ్మాయిని రేపే చేసి ఎముకలు విరిచేసి ,చంపారు ఆ పాప పూజ వయస్సు లోనే ఉంది కాబట్టి ఈ కల వచ్చింది అని అనుకుంటూ.. ,

నీళ్ళు తాగి వచ్చి మళ్ళి పడుకుంటూ మనసులోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నరేష్.చాక్లెట్ కోసం కానీ,ఇంకా వేరే ఏదైనా ఇస్తామని పిలిచినా,వారు ఎంత దగ్గరి వారు అయినా ఒంటరిగా వెళ్ళకూడదు అని చెల్లికి చెప్పాలి ,ఒక వేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే ఎలా కాపాడు కోవాలో కూడా ఇప్పటి నుండి అయిన సెల్ఫ్ డిఫెన్సు నేర్పించాలని అనుకున్నాడు గట్టిగా …(అడ పిల్లల తల్లిదండ్రులు,అన్నలు,తమ్ముళ్ళు,తస్మాత్ జాగ్రత్త ).. నిజ ఘటన ఆధారంగా ..

———భవ్య చారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *