గోవా బీచ్

గోవా బీచ్

గోవా బీచ్..సముద్ర తీరం కోసం గోవాకు వెళ్లాలని అనుకున్నాం..
గోవాలో సుందరమైన ఆ సముద్రపు అలలను ఆస్వాదించాలని..
ఆ అందమైన అమ్మాయిలు స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటే చూడాలని..
నేను మా వారు అనుకు న్నాం! గోవా బీచ్
ఫ్లైట్ కి టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నాం!
కానీ విపరీతమైన కడుపు నొప్పి రావడంతో ఆ టైంకి ఆపరేషన్ అయి బెడ్ మీద ఉండిపోయా..
మా వారొక్కరే వెళ్లారు..గోవా బీచ్
నన్ను ఆ గొడుగు కింద అమ్మాయిలా ఊహించుకుని తనొక్కరే ఎంజాయ్ చేసి వచ్చారు..
ఆ సముద్రంలో ట్యూబ్ లేకుండానే విపరీతమైన స్విమ్మింగ్ చేసి బాగా అలసి సొలసి వచ్చారు..
నన్ను మళ్లీ తీసుకెళ్తానని మాటిచ్చారు..గోవా బీచ్
మాటైతే అలాగే ఉంది కానీ తను మాత్రం కనపడకుండా వెళ్లి పోయారు..
నేనా మాటలు తలుచుకుంటూ బ్రతికే ఉన్నా!గోవా బీచ్

గోవా బీచ్

ఎవరు తీసుకెళ్తానన్నా ఎందుకో గోవాకి వెళ్లబుద్ది కావడం లేదు..
తనున్నప్పుడు వైజాగ్ లో ఎన్నో బీచ్ లు చెన్నైలో బీచ్ లు ఎంజాయ్ చేసా!
అవే నాకింకా మధుర స్మృతులు!!గోవా బీచ్

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *