చల్లని ఆకాశం సూర్యుని వెచ్చని…

అంశం నీలి మేఘాలలో
రచన యడ్ల శ్రీనివాసరావు
ఊరు విజయనగరం

చల్లని ఆకాశం
సూర్యుని వెచ్చని కోసం
సంద్ర సొగసుల నీరును
ఆవిరి లా స్వీకరిస్తుంది
చూచేందుకు ఇది బ్రహ్మాండం
మరలా ఈ కరి మబ్బులు కమ్మిన వేల
నింగి నుండి భూమికి ప్రవహించిన వాన
అంతా పూర్తికాగానే విధితం
సిరిమువ్వల వాన
కదలాడే వాన
హృదయాన్ని తట్టి ఉప్పొంగే వాన
భూమిని తట్టి కాలుష్యం అంతా తుడిచిపారేసేది
కొన్ని క్షణాల క్రితం చూస్తే
అది మబ్బు వాన
వాన సమాప్తం అయింది
నా మది అంతా పులకరించింది
రెండు నిమిషాలలో మెరుపులు మెరిసాయి
మూడు నిమిషాలలో పిడుగులు పడ్డాయి
నాలుగు నిమిషాల్లో వర్షాలు వచ్చాయి
ఇదంతా నీలి మేఘాల లో జరిగే అద్భుతం
ప్రకృతమ్మ దయా దాక్షిణ్యము
ప్రకృతి దయతలిస్తే రైతే రాజు
లేకుంటే అతడు బిచ్చగాడు

—————————————-
హామీ పత్రం
ఈ కవిత నా యొక్క సొంత రచన
ఇట్లు
యడ్ల శ్రీనివాసరావు విజయనగరం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *