డ్రీమ్ గర్ల్

కళ్ళలో నిప్పు కణికలు

నవ్వులో చంద్రకాంతులు

హృదయంలో అగ్ని గోళాలు

ఆలోచనలు గంగా, గోదావరులు

ఆచరణలు వీచే గాలులు

కష్టం అంటే శ్రీరామచంద్రుడు

యుద్ధం కోరితే పరశురాముడు

కోపం చూస్తే బాలభానుడు

ప్రేమను పంచే చిన్నికృష్ణుడు

కల్మషం లేని కఠినాత్ముడు

నిరంతరం శ్రమించే సాటి మానవుడు

         కల్కి

     The hero

నవ్వుల్లో ఆణిముత్యాలు

చూపుల్లో చురకత్తులు

నడకలో మయూరం

నడతలో హిమాలయం

మనసు ఆకాశం

మాట జలపాతం

కష్టం చూస్తే తానే కన్నీరు

కోపం వస్తే ముంచే వరదహోరు

ప్రేమలో  అలరించే రాధమ్మ

  అల్లరిలో ఉరకలేసే కృష్ణమ్మ

మానవత్వం నింపుకున్న అపురూపం

      అభిసారిక

      The queen                                                 

ఇది ముఖం కనపడని పరిచయం. త్వరలో వీరి కథ మీ ముందుకు.

 get ready… 

– SINDHU HETHI

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *