తెలుసుకో తమ్ముడూ రాజకీయ నాయకులున్నారు

తెలుసుకో తమ్ముడూ రాజకీయ నాయకులున్నారు

తెలుసుకో తమ్ముడూ.

ఏ ఎండకి ఆ గొడుగు పట్టే
రాజకీయ నాయకులున్నారు.
పరిస్ధితుల బట్టి పార్టీ మారుస్తూనే ఉంటారు.
చకచకా కండువాలు
మారుస్తూనే ఉంటారు.
తమ పబ్బం గడుపుకునే
ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు.
ప్రజా సంక్షేమం కోసమే తాము
పనిచేస్తామని అంటుంటారు.
తమ స్వలాభం కోసం మాత్రమే ఆరాటపడుతూ ఉంటుంటారు.
తమ గొడుగు క్రింద చేరమని
పదే- పదే విజ్ఞప్తులు చేస్తారు.
ప్రజలందరి జీవితాలకి రక్షణ
తామే కలిపిస్తామని అంటారు.
నమ్మిన ప్రజలకు పట్ట పగలే చుక్కలు చూపిస్తూ ఉంటారు.
అలాంటి వారిని నమ్ముకుంటే
మన దేశప్రజలకే తీరని నష్టం.
ప్రజలకోసం తపించే నాయకుల
వెంటే దేశ ప్రజలంతా నడవాలి.
ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టే కొందరు నాయకులను అసలు నమ్మనే నమ్మొద్దు.

తెలుసుకో తమ్ముడూ రాజకీయ నాయకులున్నారు

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *