తోలు బొమ్మలు

అక్షర లిపి కవితా సమూహం
అంశం తోలు బొమ్మలు
రచన యడ్ల శ్రీనివాసు రావు
ఊరు విజయనగరం

ఒక నాణెమూ కు బొమ్మ బొరుసు
ఒక జీవితానికి మంచి చెడ్డ
బ్రతుకులాటకు తోలుబొమ్మలాట
గంజి నీళ్లు తాగే పిల్లలు
బాగా చదివి మినిస్టర్ అవ్వగలరు
రెక్కాడితే గాని డొక్క డని పేదలు
కలెక్టర్ అయినా అవగలరు
కాలం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు
అమాయకులు చేతిలో ఉంటుంది
దైవం వారిని కరుణిస్తుంది
పూర్వం తోలుబొమ్మలాట తదుప చలనచిత్ర రంగం
టెలివిజన్లు యంత్రాంగం
అన్నీ కనుక్కున్నారు సైంటిస్టులు
మానవుడు నిరంతరం ఆలోచిస్తాడు
అందరి ఆలోచన కన్నా
కొందరి ఆలోచన భిన్నంగా ఉంటుంది
వారే సైంటిస్టులు
వారు గొప్ప గొప్ప పనులు చేయగలరు
గొప్పగా ఆకాశాన్ని తాకగలరు
రోదసి లో అడుగు పెట్టగలరు
మందులు కొనుక్కున్నారు
నడవడానికి యంత్రాలు కనుక్కున్నారు
చక్కగా క్షేమంగా ఉండడానికి ఇల్లు కట్టారు
5g స్పెక్ట్రమ్ కనుక్కున్నారు
తెలియని అద్భుతాలు ఎన్నో చేసి చూసినారు
వారంతా పూటకు గతి లేనివారే
అనుకుంటే పొరపాటు
చిన్నప్పుడు పేదవారైనా
వారి సంస్కారం వారిని చదివిస్తుంది
పెద్ద అయినప్పుడు వాళ్ళు గొప్పవారు అవుతారు
రాణించగలరు అందరి మెప్పు పొందగలరు
అదే నాణెం కి బొమ్మ బురుసు
జీవితానికి తోలు బొమ్మలు
తెలుసుకో మిత్రమా
తెలియనిది తెలుసుకో సత్యమా
—————————————-
హామీ పత్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *