నాకు తెలియదు…సుత్తి మెత్తగా వాడు ఆయుధం

అక్షర లిపి రచయితల ( కథ…

అంశం: నాకు తెలియదు
రచన: కె.కె.తాయారు
శీర్షిక: నటన

నటన

తప్పించుకో దలచిన
తరుణంలో సుత్తి మెత్తగా
వాడు ఆయుధం
నాకు తెలియదు

శుద్ధ నాటకీయం నటన
నిజాన్ని దాచపెట్టి అబద్ధాన్ని
ప్రచారం చేయాలి అంటే
ఉపయోగపడే సాధనం

నాకు తెలియదు, అబద్ధం లో
బతికే పెద్దలు వాడే అస్త్రం
నిజాయితీకి ప్రతిభందకం
నిర్వేదానికి ఆటపట్టు

నమ్మితే చేర్చు అవతల గట్టు
పేరు కూడా మార్చు
బ్రతుకుని బహిరంగంగా
ఆడించు ఆనందించు

మనిషిలోని బలహీనత
ఎదుటివారి ప్రాణ సంకటం
నిజం చెప్పాలంటే
నిజాయితీకి వెన్నుపోటు

ఇటువంటి జనులతో
బ్రతుకే దిన దిన గండం
నూరేళ్ల ఆయుష్షు

మనం బాగుండాలి అంటే
ఇటువంటి వారికి
దూరం దూరం అంతే !!!

ఇది నా స్వీయ రచన అనుకరణ అనువాదం కాదని హామీ ఇస్తున్నాను.
___కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *