“నేను లంకాధిపతి రావణున్ని మాట్లాడుతున్నాను…దహనం చేయాల్సింది మీ corrupted and irresponsible నాయకుల దిష్టి బొమ్మలను…

ప్రతి దసరాకు నన్ను కాదు దహనం చేయాల్సింది మీ corrupted and irresponsible నాయకుల దిష్టి బొమ్మలను… 😯

“నేను లంకాధిపతి రావణున్ని మాట్లాడుతున్నాను….

మీరు నా మనవలు, మనవరాళ్లు(as Dravidian race ) ……. నేను మిమ్ములను చూసి చాల దుఃఖం లో ఉన్నాను…..

నేను చెప్పేది ఒక్కసారి వినండి , ఆలోచించండి.ఈ రోజు మీరందరు నన్ను దహనం చేస్తున్నారు….చెడుపై మంచి సాదించిన విజయంగా చెప్పుకుంటున్నారు…

మీ corrupted రాజకీయ నాయకుల కంటే , మీ irresponsible ముఖ్య మంత్రుల కంటే, ఈ అవినీతి, బ్రష్టు పట్టిన సమాజం కంటే నేను దుర్మార్గంగా వ్యవహరించానా…..? 😯

ఒక్కసారి విఙ్ఞతతో ఆలోచించండి…. ఈ రోజుల్లో మనుషుల రూపం లో ఉన్న మీ పాలక corrupted మృగాల కంటే నేను చెడ్డవాన్నా….??

లక్ష్మణుడు నా చెల్లి పై దాడి చేసి ముక్కు చెవులు కోసి ఉండకపోతే , నేను సీతను ఎత్తుకొచ్చేవాన్నా…..?? 😔

మీరొక్కసారి ఆలోచించండి ఒకవేళ మీ అక్కా చెల్లితో ఎవరైనా ఇలాగే చేస్తే మీరేం చేస్తారు?

సీతని తీసుకువచ్చాక కూడా నేను తనతో ఎప్పుడు తప్పుగా ప్రవర్తించలేదు, తనని అవమానించలేదు ….😔

మీ Officers , Political నాయకులలో రేపిస్టులు, హంతకులు లేరా?
ఈ రోజుల్లో లాగ ప్రేమించట్లేదని మొహం మీద యాసిడ్ దాడి నా రాజ్యం లో ఎవ్వరు చేయ లేదు….. Strightly implemented Law and Order.

నా అంత బలవంతుడు లేడు , అయినా సీతాదేవి పవిత్రతకి చిన్న మచ్చకూడా రానివ్వలేదు , కావాలనుకుంటే బలవంతంగా సీతని నా రాజభవనంలో పెట్టుకునే వాన్ని
కాని దాని వల్ల సీత పై మచ్చ ఏర్పడుతుందని తెలుసు కాబట్టి తనని రాజభవనాలకి దూరంగా ” అశొక వాటిక ”
లో , అది కూడా మహిళా సంరక్షకుల పర్యవేక్షనలో
ఉంచాను… మీ రాజకియ నాయకుల పాలనలో స్త్రీలకు రక్షణ ఉన్నదా…..? 😯

నా పుత్రులు, సోదరులు, నా సంబందీకులందరు రాముడు , అతని సైన్యం చేతిలొ మృత్యువు పాలయ్యారు, కాని దానికి ప్రతీకారం సీత మీద తీర్చుకోలేదు…😯
చివరి వరకు నా మర్యాద కాపాడుకున్నాను….😌

బంగారంతో నిర్మించబడిన నా లంకా నగరం లో పేదవాడు ఉండే వాడు కాదు…అందరికి న్యాయం జరిగేది , నా ప్రజలందరు సంపన్నులు,
సుఖసంతోషాలతో జీవిస్తూ ఉండే వారు… మరి మీ ప్రధానుల, మీ ముఖ్య మంత్రుల పాలనలో సుఖశాంతులు ఉన్నాయా? పేదరికం, నిరుద్యోగం,కూటికి, గూటికి లేని ప్రజలు ఉన్నారుగా……? 😯

చెప్పండి ఎవరు ఉన్నతమైన వారు….?? మీ Political Leaders or ముఖ్య మంత్రులా ? నేనా ? 😔

దసరా రోజు
దహనం చేయాల్సింది ఎవ్వరినీ…… ? 😯 

నేను చేసినదానికి పశ్చాత్తాప పడ్డాను……☺️ ,

ప్రతిసంవత్సరం నన్ను దహణం చేస్తున్నారు, “చెడు” కి ప్రతీకగా నన్ను చెప్తున్నారు…..
నన్ను కాదు మీరు దహనం చేయాల్సింది…మీ corrupted , ugly ,bad నాయకులను … చెడుకు ప్రతీకగా చెప్పాల్సింది మీ నాయకుల పేర్లను…..😔

వారు దోపిడీ దొంగలు , ధన దాహ పిచాశాలు…..ఆర్థిక నేరస్థులు…. భూములను దోచుకున్నారు…..😯

విబజించి పాలిస్తున్నారు, విద్యకు, వైద్యానికి పేద వారిని దూరం చేశారు …..వాటిని వ్యాపారస్తుల చేతులలో పెట్టీ వారి వద్దనుండి లంచాలు తీసుకుంటున్నారు…… , Honesty people కొందరిని రాజ్యాధకారానికి దూరం చేశారు….,

మీకు నేను చిన్న హని చేశానా? మీకు హాని చేస్తున్న మి నాయకుల బొమ్మలను కదా , దహనం చేయాల్సింది….😔

ఈ BHARAT దేశంలో స్త్రీల మీద ఎలాంటి అమానవీయ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయో మీకు
కనిపించడం లేదా…….??

చిన్నచిన్న పిల్లల్ని మానభంగం చేయడం, వాళ్ళని చంపేయడం..ఇష్టం లేదు అని చెప్తే అమ్మాయిలు పై
యాసిడ్ దాడులు చేయడం ,
చంపడం……పసిపిల్లల్ని
నిలువునా తగలబెట్టడం…….
is it అసమర్థ పాలన కాదా….!

రావణ దహణాన్ని మానేయండి..
నేను తప్పు చేసినవాన్ని అయిండొచ్చు,
కానీ దుర్మార్గున్ని కాదు.
నేను రావణున్ని.
ఈ దేశ మూల వాసుల (Dravidian race) చక్రవర్తిని….😯
ధర్మబద్దంగా పరిపాలించినవాన్ని…. ప్రజా ధనాన్ని దొంగలించి దాచుకో లేదు …….మీ నాయకుల లాగ,

ఎన్నికలలో చేసిన వాగ్దానాలు గెలిచిన తరువాత అమలు చేయని Political నాయకుల దిష్టి బొమ్మలను దహనం చేయండి ,
ఇక నుండి ప్రతి దసరాకి ….😯

నా పది తలలు రాక్షస తత్వానికి ప్రతీకలు కాదు…..విజ్ఞానానికి ప్రతీకలు…
Thank you.. Bye…Bye….
🔥🔥🌺🔥🔥🌺🌷🌸🔥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *