పంచాంగం

🕉️

పంచాంగము 🌗 14.05.2022

విక్రమ సంవత్సరం: 2079 రాక్షస

శక సంవత్సరం: 1944 శుభకృత్

ఆయనం: ఉత్తరాయణం

ఋతువు: వసంత

మాసం: వైశాఖ

పక్షం: శుక్ల-శుద్ద

తిథి: త్రయోదశి ప.01:49 వరకు
తదుపరి చతుర్దశి

వారం- శనివారం-మంధవాసరే

నక్షత్రం: చిత్ర సా.04:22 వరకు
తదుపరి స్వాతి

యోగం: సిధ్ధి ప‌.12:58 వరకు
తదుపరి వ్యతీపాత

కరణం: తైతిల ప‌.01:49 వరకు
తదుపరి గరజ‌ రా.01: 34 వరకు
తదుపరి వణిజ‌

వర్జ్యం: రా.09:48 – 11:21 వరకు

దుర్ముహూర్తం: ఉ.05:44 – 07:21

రాహు కాలం: ఉ‌.08:58 – 10:35

గుళిక కాలం: ఉ‌.05:44 – 07:21

యమ గండం: ప.01:49 – 03:26

అభిజిత్: 11:47 – 12:37

సూర్యోదయం: 05:44

సూర్యాస్తమయం: 06:40

చంద్రోదయం: సా.04:56

చంద్రాస్తమయం: రా.తె.04:09:

సూర్య సంచార రాశి: మేషం

చంద్ర సంచార రాశి: కన్య

దిశ శూల: తూర్పు

చంద్ర నివాసం: దక్షిణ

⚜️ శనిత్రయోదశి ⚜️

🔅 శరీ నృసింహ జయన్తీ 🔅

💧 శరీ నృసింహార్ఘ్య ప్రధానము 💧

⛩️ దవార, స్థంబ‌ పూజ ⛩️

🎊 జుత్తిగ ఉమా వాసుకి రవి
సోమేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవారంభం 🎊

🚩 శరీ వేదవ్యాస జయంతి 🚩

🦁 పరదోషకాల‌ నృసింహస్వామి
దర్శనం – పూజ 🦁

🏳️ శరీ మధురకవియాళ్వార్‌
తిరునక్షత్రం 🏳️

🫧 ‌తిరుచానూరు‌ శ్రీ పద్మావతిదేవి
వసంతోత్సవారంభం‌ 🫧

🚩 జయేష్ఠ బాజీరావు పేష్వ‌ స్మృతి
దినం 🚩

🔱 చఛిన్నమస్త‌ జయన్తీ 🔱

🚩 ఛత్రపతి సంభాజీ మహారాజ్
జయన్తీ (తేది) 🚩

🔯

Related Posts