మాటే మంత్రము పార్ట్ -2

హాస్పటల్ వాతవరణంలో ఆమె బెడ్ పైనా అలాగే పడుకుని వుంది. రీతేష్ ఆవిడా ఎందుకు అలా అనుంటుంది అని అలోచనలో పడుతాడు .ఇంతలో డాక్టరు వచ్చి రిపోర్ట్స్ చెక్ చేసి రీతేష్ మీ వైఫ్ ని తీసుకెళ్ళచ్చు అంటారు . సరే అని ఫార్మాలిటీస్ అన్ని పూర్తి చేసి బయటికి వస్తారు

కార్ ఎక్కడి అంటూ కార్ డోర్ తీస్తాడు రీతిష్ , అమ్మాయికి జరిగిదంతా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది . తనకి ఎక్పిడెంట్ అవ్వడం రీతిష్ తనని ఎత్తుకోని కార్ లో హాస్పటల్ కి తీసుకురావడం అంతా గుర్తుచేసుకుంటుంది . కార్ ఎక్కిన తరువాత ఎక్కడికి వెళ్ళదాం అంటూ రితేష్ అడగడంతో ఆకలేస్తుంది అంటుంది సరే ఏదైనా హోటల్ కి వెళ్ళదాం అని చెప్పి హోటల్ కి వెళ్ళి టిఫిన్ చేసి బయటికి వస్తారు . కాస్త ఫ్రెష్ అవ్వాలి చికాకుగా వుంది అని అమ్మాయి అనడంతో ఫోటో లో చూసిన ఆశ్రమం గుర్తు చేసుకుంటాడు రితిష్ .

అది చాలా దూరం సరే రండీ అంటూ తన రూమ్ కే తీసుకుళ్తాడు , రూం అంతా చిందేరా వందరంగా వుంటుంది. సారీ బ్యాచలర్ రూం కాదా అందుకే ఇలా వుందని ఏదో కవర్ చేస్తున్నట్టు మాట్లడుతాడు రితీష్ . అమ్మాయి రూంలోకి వచ్చి ఏమి మాట్లడకుండా అక్కడే ఉన్న కూర్చోని వెనక్కి వాలి పడుకుంటుంది . రితీష్ కాస్త  అయోమయంలో పడుతాడు ఏంటబ్బా ఫస్ట్ ఆకలి అంది , తరువాత ఫ్రెష్ అవ్వాలంది వచ్చింది మరి అవ్వకుండా పడుకుంటుందే పోనిలే అలసిపోయిందోనని తను ఫ్రెష్ అవ్వడానికి వాష్ రూంకి వెళ్ళతాడు.

తను వాష్ రూం నుండి వచ్చేసరికి తన రూం కాస్త అందంగా నందానవనంగా మారిపోతుంది . తను కూడా వెళ్ళి ఫ్రెష్ అయ్యి బయటికి వస్తుంది , చూడాగానే మళ్ళీ షాక్ కారణం ఎదురుగా ఉన్న అమ్మాయి తన షర్ట్ పాంట్ వేసుకోని వస్తుంది .

రితేష్ ఇదేంటండి నా బట్టలు వేసుకున్నారు .

అమ్మాయి నా మొగుడు హాస్పటల్ లో వైఫ్ అని చెప్పారు కాని బట్టలు కొనివ్వలేదు .

రితేష్ అయోమయంగా చూసి అక్కడ ఏదో అలా చెప్పాల్సి వచ్చింది సారీ అండి

అమ్మాయి లవ్ యు

రితేష్ హాస్పటల్ లో కూడా అలాగే అన్నారు వేళాకోలం  చేయ్యకండి .

అమ్మాయి నో అయామ్ సిరియస్

రితేష్ రండీ మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేస్తాను

అమ్మాయి ఎక్కడ చేస్తారు

రితేష్ మీ ఇంట్లో

అమ్మాయి మా ఇల్లా ఎక్కడ వుంది మీకు తెలుసా

రితేష్ అమ్మా అనాథ ఆశ్రమం మీదే కదా

అమ్మాయి హా

రితేష్  సరే పదండి

గంటా తరువాత

ఆశ్రమానికి చేరుకున్న అమ్మాయిని చూసి పిల్లలంతా అమ్మ నాన్న శృతి అక్క వచ్చేసింది అంటూ గట్టిగా అరుస్తారు. లోపల నుండి ఇద్దరు పెద్దవారు బయటికి వస్తారు . శృతి రితేష్ గారిని పరిచయం చేసి జరిగింది చెప్పుతుంది. జరిగిదంతా విన్న వృద్ధ దంపతులు రితిష్ కి థాంక్స్ చెప్పి భోజనం పెట్టి సాయంత్రం అయ్యేసరికి వెళ్ళోస్తానంటూ బయలుదేరుతారు .

శృతి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు శ్రీవారు

వెళ్ళేవాడు వెనక్కి తిరిగి సీరియస్ లుక్ ఇస్తారు రితిష్ .

మాట అందుకున్న శృతి అమ్మనాన్న కూడా అల్లుడు గారు అమ్మాయి బెంగ పడుతుంది అప్పుడప్పుడు వస్తువుండండి అంటారు .

రితిష్ ఫ్యామిలి ఫ్యామిలి అంతా ఇంతేనేమో అంటూ ఉంటాను అంటూ బయలుదేరుతాడు .

కాని కార్ లో వెళ్ళతూ తనకి శృతి మాట్లడినా మొదటి మాట లవ్ యూ ఎందుకు అన్నారు అని ఆలోచిస్తు వెళ్ళతాడు . అలా కార్ లో ఆలోచిస్తూ వెళ్ళుతున్న తనకి రోడ్డు పైనా ఎవరో అమ్మాయి లిఫ్ట్ అడుగుతుంది చూసి కారు ఆపి ఆరే రమ్య గారు….. కామ్ ఇన్ అంటూ స్మయిల్ చేస్తాడు .

రమ్య హాయి రితేష్ , మీ వైఫ్ కి ఇప్పుడు ఎలా వుంది

రితేష్  వైఫా ఆవిడెవరు

రమ్య అదేంటండి నిన్న హాస్పటల్ లో మీ వైఫ్ కి బ్లడ్ కావాలంటు అంతా కంగారు పడ్డారుగా

రితేష్ ఆవిడా శృతి నా వైఫ్ కాదు అని జరిగింది చెప్పుతాడు .

రమ్య హో అవునా అయామ్ లక్కీ అయితే

రితేష్ వాట్ ఏదో అన్నారు .

రమ్య నాథింగ్ మనం ఫ్రెండ్స్ అవుదామా

రితేష్ శృతికి చేసిన సహాయం గుర్తు వచ్చి మంచిదే అనుకుని ఓకే అంటూ షెక్ హండ్ ఇచ్చుకుంటారు .

రమ్య ఓకే బాయ్ అంటూ ఫోన్ నెంబరు ఇచ్చి వెళ్ళుతుంది

రమ్మ ఫ్రెండ్స్ ఎంటే ఇంతా లెటు రా సినిమాకి టైం అవుతుంది అంటూ లోపలికి తీసుకెళ్ళి హిరో ఎవరు వీడిని బక్రా చేస్తున్నావా అంటారు

రమ్య లేకపోతే ఏంటే నా అందానికి ఎవరైనా పడిపోవాల్సిందే నిన్ననేను హాస్పటల్ కి వెళ్ళా మా నాన్న గారి ఫ్రెండ్ ఒకరు హైల్త్ బాగాలేక అడ్మిట్ అయితే చూడడానికి వెళ్ళా అక్కడ కనిపించాడు గురుడు నాతో పాటే ఉన్న అంకుల్ కూతురు రక్తం ఇస్తే నేనే ఇచ్చా అనుకున్నాడు అది పోరాపాటున కాదు , కావాలనే నేను అందంగా వుంటాను గా పడిపోయాడు ఎలా మాట్టడాలో తెలిక ఇలా చేసాడు , నేను ఉరుకుంటనా చూడు పిచ్చోడిని చేసి వదిలిపెడతా వాడిని

రమ్య ఫ్రెండ్స్ అబ్బా పాపం అమాయాకుడిలా ఉన్నాడే అంటూ నవ్వేస్తారు .

తరుచు ఫోన్లో రమ్య రితేష్ తో మాట్టుతుంటుంది . అలా వారి స్నేహాం పేరుగుతు వస్తుంది .

నెల రోజుల తరువాత

ఉన్నట్టు ఉండి శృతి రితేష్ ఆఫీస్ లో కనిపిస్తుంది , ఇవిడెంటి ఇక్కడ అంటూ కనబడకుండా తప్పించుకుంటాడు . ఇక్కడే శృతి జాబ్ లో జాయిన్ అయిందని తెలుసుకుంటాడు . రోజు కాబ్ లో వెళ్ళటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు తప్పితే రితేష్ తనని చూసేవాడు కాదు . శృతి కూడా పక్కన వారితో అవసరానికి మించి మాట్లడేది కాదు . అసలు రితేష్ కూడా ఇక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాడని  తెలిదు తనకి ఒకరోజు ఉన్నట్లు వుండి ఆఫీస్ బయట రితేష్ ని చూస్తుంది శృతి రితేష్ దెగ్గరికి వెళ్ళి

శృతి ఏంటీ శ్రీవారు ఇక్కడ వున్నారు నన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చారా అంతలా మిస్ అవుతున్నారా అంటూ ఆటాపట్టిస్తుంది .

రితేష్ ఇదిగో అంతా లేదు నువ్వే నేనున్నా చోటుకి వచ్చావు , ఆయన చూడడానికి బాగానే ఉన్నావు , బుర్ర లో ఏమైనా పేను దూరిందా ఎవరైనా సృహాలోకి రాగానే మీరు ఎవరంటారు నువ్వెంటి లవ్ యు అన్నావు అంటాడు .

శృతి ఏం అన్నాను

రితేష్ లవ్ యు అని

శృతి థాంక్యు మీటు అయామ్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ అంటుంది .

రితేష్ తింగరదానా నువ్వు అలా అన్నావని అంటున్న నేను అనాలేదు .

శృతి అందుకేనా హాస్పటల్ లో వైఫ్ అన్నావు దొంగ నేనంటే మీకు ఇష్టమే కాని దాస్తున్నారు అంటుంది .

ఇంతలో రమ్య అక్కడికి చేరుకుని హాయ్ రితేష్ అంటుంది ,

రితేష్ రోజు హాస్పటల్ లో నీకు బ్లడ్ ఇచ్చింది తనే అంటు శృతికి పరిచయం చేస్తాడు .

శృతి హాయ్ అంటూ పలకరించి థాంక్స్ చెప్పుతుంది .

రమ్య ఓకే కమ్ నీతో మాట్లడాలంటూ రితేష్ చేయ్యి పట్టుకుంటుంది .

రితేష్ ఏక్కడికి

రమ్య నీతో ఒక విషయం చెప్పాలి

రితేష్ ఇక్కడే చెప్పు

రమ్య అమ్మాయైనా ఇలా రోడ్డుపైనా తన లవ్ నీ ప్రపోస్ చేస్తాదా అంటూ సిగ్గుపడుతుంది .

శృతి మాట విన్నా తన గుండే బరువు ఎక్కుతుంది , రితేష్ ఏం అంటండా అని తన వైపు చూస్తుంది .

రితేష్ ( ఇది శ్రీవారు అని చావాదొబ్బుతుంది దీనిని తప్పించుకోవాలంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం అనుకుని ) వాట్ ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఎప్పుడు చెప్పాలేదే లవ్ యూ టూ అంటాడు .

శృతి యు గైస్ కారీ అన్ అంటూ తిరిగి వెళ్ళుతుంటుంది .

రితేష్ హామయ్య థాంక్యు టైం కి వచ్చావు , లెకపోతే అది శ్రీవారు అంటూ చంపేసింది అండ్ సారీ ఇందకా తన ముందు అలా బల్డిప్ ఇచ్చా …..

రమ్య అంటే నన్ను లవ్ చేయడం లేదా

రితేష్ మీ అమ్మాయిలకేమైనా పిచ్చా అదేమో శ్రీవారు అంటాది , నువ్వేమో లవ్ అంటావ్ , నీ మీద మంచి అభిప్రాయం ఉంది అది పోగోట్టుకోకు అంటూ వర్న చేస్తాడు .

రమ్య హై యూ ఏంటీ స్టెయిల్ కోడుతున్నావా ఇన్ని రోజులు నా చుట్టూ తిరిగి నన్ను తాకుతు ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు లవ్ కాదు అంటున్నావ్

రితేష్ చీప్ గా మాట్టడాకు నేను నిన్ను తాకడం ఏంటి, ఫర్ యూవర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తమరే నా నంబర్ తీసుకుని నా చుట్టూ తిరిగావు మీద మీద పడి మాట్లడావు అంటూ కోపంగా వెళ్ళిపోతాడు .

రమ్య వీడికింతా పోగరా చూస్తా అంటూ అందరు తననే చూస్తున్నారాని గమనించి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతుంది .

తరువాత ఏం జరిగింది శృతి రితేష్ మళ్ళీ కలిసారా లేదా….? కల్లు తెరిచక హాస్పటల్ లోనే కాకుండా రితేష్ కనబడ్డ ప్రతిసారి శృతి ఎందుకు రితేష్ కి లవ్ యూ అని చెప్పుతుంది? శ్రీవారు అని ఎందుకు పిలుస్తుంది? ఇవ్వని తెలియాలంటే నెక్ట్ప్ ఎపిసోడ్ వరకు ఆగాల్సిందే ………….

-KEERTHANA MUTHYALA 

Related Posts