లైబ్రరీ లో నేను చదివే ప్రతి నవల్లో..

శీర్షిక:⁠- అనుభూతి

నువ్వెళ్ళిపోయాక నేను ఒంటరిగా ఉన్ననని
లైబ్రరీ లో నేను చదివే ప్రతి నవల్లో
ప్రేమికుడు స్థానంలో నిన్ను  ఊహించుకుంటూ
అందుకో నా ప్రేమని అని నువ్వు చెయ్యి అందించినప్పుడు
నీ ప్రేమ చెప్పిన మరో క్షణాన
నా మనసు నిన్ను ఇష్టపడడం మొదలు పెట్టింది..
నీ రాక కోసం నా ఎదురు చూపులు
నీ కోసం నా అన్వేషణ మొదలు పెట్టగా
అప్పుడు నువ్వు నాకు దూరంగా వెళ్ళిపోయావని
తెలిసి
నీ మీద నా ప్రేమకు నా కన్నీళ్లు సమాధానం అయ్యాయి..
నువ్వెళ్ళిపోయాకే నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయి
ప్రతి రోజు మనం కలుసుకుని చోట దగ్గర కూర్చుని
నువ్వు నా పక్కనే కూర్చుని కబుర్లు చెపుతున్నావని
ప్రతి క్షణం ఆ అనుభూతిని అనుభవిస్తూనే ఉన్నాను…

మాధవి కాళ్ల..

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *