వెన్నెల్లో ఆటలు…

వెన్నెల్లో ఆటలు

నా చిన్నప్పుడు వెన్నెల్లో
ఇంటి ముందు కూర్చుని
కుటుంబ సభ్యులంతా
కబుర్లు చెప్పుకోవటం
జరిగేది. పిల్లలంతా ఆ
వెన్నెల్లో ఆటలాడుతూ
ఉండేవాళ్ళం. పెద్దలేమో
కబుర్లతో కాలక్షేపం చేస్తూ
ఉండేవారు. పిల్లలేమో
ఆటలాడుతూ ఉండేవారు.
మా అదృష్టం కొద్దీ రాత్రి
పూట కరెంట్ కోతలు
ఎక్కువగానే ఉండేవి.
అందువల్ల అందరూ వారి-
వారి ఇంటి ముందున్న
గట్లపై కూర్చునేవారు. అన్ని
విషయాలపై చర్చలు జరిగేవి.
ఒకోసారి వాగ్యుద్ధాలు జరిగేవి.
అక్కడ చర్చించని విషయమే
ఉండదు. రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, సినిమాలు ఇలా
అన్ని రకాల విషయాలపై
చర్చ జరిగేవి. పిల్లలేమో
దాగుడుమూతలు, బంతాట
ఇలా ఒకటేమిటి ఎన్నో రకాల
ఆటలు ఆడేవారు. కరెంటు
త్వరగా రావాలని పెద్దలు
బయటికి కోరుకుంటే, లేటుగా రావాలి అని పిల్లలు మనసులో
కోరుకునేవారు. దానికి కారణం
ఉంది. కరెంట్ రాకపోతే పిల్లలు
చక్కగా ఆడుకోవచ్చు. ఒకోసారి
రెండు గంటలకు పైగా కరెంటు
పోయేది. అప్పుడిక పిల్లలకు
పండగే. ఒకోసారి వెన్నెల్లోనే
కూర్చోపెట్టి అమ్మ అన్నం
తినిపించేది. కరెంటు రాగానే పెద్దలు టీవీ ముందు కూర్చునేవారు.
పిల్లలేమో ఉసూరుమంటూ
పుస్తకాల ముందు కూర్చోటం
జరిగేది. అప్పటివరకు సందడిగా ఉన్న రోడ్లన్నీ మళ్ళీ నిర్జీవంగా ఉన్నట్లు కనపడేవి.ఏదిఏమైనా ఆ రోజులే వేరు. ఇప్పుడు అవన్నీ తలచుకుంటే చాలా అధ్భుతంగా అనిపిస్తుంది.
ఆ మధురానుభూతిని మళ్ళీ
పొందలేమేమో.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన
అని హామీ ఇస్తున్నాను
వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *