శాంతి పావురమై ఎగరాలని…!!!

శాంతి పావురమై ఎగరాలని…!!!

విశాల సముదాయంలో
ప్రతిది దేవుడి నిర్ణయమే…
పచ్చిక బయళ్ళ పరుపులపై వెలుతురు
దుప్పటి కప్పుకొని… పిల్లగాలుల
కచేరీలు వింటు చూచే కంటికి ప్రకృతి
ఎంతటి హాయిని గొల్పునో…

ఐదేండ్ల పాలకులది ప్రజల తీర్పే
ఉండొచ్చు ఊడిపోవచ్చు…
నేనూహించే లోకానికి నేతలుండరు…
నేనే రాజును నేనే మంత్రిని
నేరాసిన శాసనాలతో అంతా నాసొంతమే
అందుకే ఈ సృష్టే నా ప్రపంచము…

దారులెన్నున్నా గమ్యం మారదు
వాహనాల ఆకారాలు వేరైనా
ఆనుభవించే ఆనందమొక్కటే…
ఊహల్లో తేలియాడుతు నింగి తేల్చిన
పాల మీగడలను లాలింపుగా తాగుతు…
పొందే అనుభూతి తెలియని మనస్సుకు
పాలింపే…

నిత్యం నాదే అనునిత్యం ఆచరింపే
మనుషులు మారాలి మానవత్వం
బతకాలి…నిండిన మడుగున
బురదవైనా అందునా వికసించే
తామరలకు స్థానమవుతు పుష్పించే
వికాసాలతో యుద్ధం వద్దనీ…
శాంతి పావురమై ఎగరాలని
కోరుకొంటున్న పసి హృదయాలు…

దేరంగుల భైరవ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *