శారీరక ఆరోగ్యంగా ఉండటంతోపాటు మానసికంగా ఆరోగ్యంగా..

అంశం
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం

శీర్షిక
కాపాడుకుందాం

చాలా మంది ఆరోగ్యంగా ఉండటం అంటే కేవలం శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా
ఉండటం అనుకుంటారు.
శారీరక ఆరోగ్యంగా ఉండటంతోపాటు
మానసికంగా ఆరోగ్యంగా
ఉంటేనే మన ఆరోగ్యంగా
ఉన్నట్లు గ్రహించాలి.

ఎలాగైతే
శరీరం బలంగా ఉండటానికి మనం శరీరానికి మంచి ఆహారం అందిస్తామో మానసికంగా శక్తివంతంగా
తయారవ్వాలనుకుంటే
మనసులోకి మంచి ఆలోచనలను స్వాగతించాలి.
మంచి ఆలోచనలు మనసుకు
ప్రశాంతతను చేకూరుస్తారు.

సానుకూల దృక్పదాన్ని అలవర్చుకుంటే పనులు
తొందరగా పూర్తి అవుతాయి.
పనులు తొందరగా పూర్తి
అయితే మానసిక ఆనందం
కలుగుతుంది.

మానసిక ఆనందం ఉన్న వ్యక్తులు
ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అదే
విధంగా చెడు ఆలోచనలు
మనసును అశాంతికి కలిగించి
శారీరక ఆరోగ్యాన్ని కూడా దెబ్బ తీస్తాయి. మానసిక
ఆందోళన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ
తీస్తుంది. అందరితో కలిసి
పనిచేస్తే మానసిక సంతోషం కలిగి జీవితం సుఖమయం
అవుతుంది.

ఈ రచన నా స్వీయ రచన
అని హామీ ఇస్తున్నాను.

వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *