ఆభరణం

ఆభరణం

మనిషికి సకల సుఖాలు అవసరాలే.

మనసుకు సహజత్వమే ఆభరణం.

– బి.రాధిక

 

Related Posts