ఆదర్శ మార్గం

ఆదర్శ మార్గం

కాలం చెల్లిన భావజాలాలను బద్దలుకొట్టి,
నవశకానికి నాంది పలికేది,
అచేతనంగా పడివున్న సమాజ జీవశ్చవాన్ని కదిలించి
గొంతెత్తి  ప్రశ్నించేది,
నిరాశావాదంలో కొట్టుమిట్టాడే నవతరం
యువతని విప్లవశంఖమై నడిపించేది,
అంధకారంలో నిద్రాణమైన జగతిని
జాగృతం చేసి నవోదయాన్ని చూపించేది.
– శివ.KKR

Related Posts