అడవిలో ఓ అమ్మాయి

అడవిలో ఓ అమ్మాయి

అనీల అందమైంది, చాల ధైర్యవంతురాలు.  తను చదవే కళాశాల లో ఎన్ సిసి లో జాయిన్ అయింది…. తను చురుగ్గా  క్రమశిక్షణకు మారుపేరుగా ఉండడంతో ఎన్ సిసి క్యాంపుకు సెలెక్ట్ అయ్యింది. అడవిలోకి పంపడానికి తల్లిదండ్రులకు ఇష్టం లేకున్నా వారిని ఒప్పించి తనతోటి విద్యార్థులతో, మాస్టర్ తో బయలుదేరింది. అది భయంకరమైన నల్లమల అడవి అక్కడ అనీలతో పాటు వారి బ్యాచ్ కు బస ఏర్పాటు చేసారు. అక్కడ నుండి మరునాడు అడవికి ప్రయాణం. మొదటిరోజు శిక్షణకు వెళ్ళారు. పందెంలో అందరికి కంటే చురుగ్గా చాకచక్యంగా అనీల మొదటి స్దానం దక్కించుకుంది. మొత్తం వారం రోజులు క్యాంపు అది మరి రెండవ రోజు ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళారు.

రెండవ, మూడవ రోజు కూడ అనీల మొదటి స్దానంలోనే ఉంది. ఇక అనీల మీదా తోటివారికి ఈర్షధ్వేషం మొదలైంది. నాలుగో రోజు ఆ ఈర్షతో తనని దారి మరలించినారు. దానితో అడవిలో దారి తప్పింది అనీల. అడవి అంటే అడ్రస్ లేనిదే కదా, ఎటువైపు చూసినే ఒకేరకంగా గుబురుగా పచ్చగా వృక్షాలతో నిండి వుండేది. ఎంత వెదికినా కనిపెట్టాలేరు అడవికి కొత్తగా వెళ్ళినవారు, కాని తను కరెక్ట్ దారిలోనే వున్నాను అనుకున్నా అనీల మాస్టర్ చెప్పిన పాఠం మరిచిపొయింది. చాలదూరం వెళ్ళిన తరువాత కాని అర్థం కాలేదు తను దారి మారిన సంగతి. 

ఆ అడవిలో ఒంటరిగా అనీల చిన్న చెట్లను, మడచి పెట్టాసాగింది గుర్తు కోసం. తను వెళ్లిన దానికి గుర్తుగా మాస్టర్ అని అరవడం మొదలు పెట్టింది. కాని, తన శబ్దం తనకు ప్రతిధ్వని లా వస్తుంది. అడవిలో సెల్ ఫోన్ లో సిగ్నల్ లేదు కాని అదృష్టమే అని చెప్పాలి చార్జింగ్ వుండడం వలన లైట్ వేసుకుంది. కాని భయంకరమైన కటిక చీకటి. పులలు, సింహలు తిరిగే చోటు అది. తన నీడ తన వెనుక ఒక ఆకారం దెయ్యం లా భయకరంగా ఉంది. 

ఇంతలో దూరంగా పులి గాండ్రిపు వినబడింది. ఎందుకైనా మంచిదని ఒక గుబురు చెట్టుపైకి ఎక్కి నక్కి కూర్చొంది. నిజంగా ఒక పులి వచ్చింది అటుప్రక్కకి. అనీల కొంచెం కూడా భయపడలేదు దానికి ఆహారం గా కుందెలు పిల్ల  దొరకడం వలన అది అలా వాటిని పట్టుకుని వెళ్ళిపొయింది. అనీల చెట్టు మీద నుండి మెల్లగా క్రిందకి దిగింది. అలా దిగుతున్న అనీలకు ఒక నల్లని భయకరమైన ఆకారం కనిపిస్తుంది. అది   ఏమిటో అర్థంకాని పరిస్థితి. అది మెల్లిగా తనవైపు వస్తుంది. గొంతు తడారిపోతుంది అంతకంతకూ దగ్గరకు వస్తుంది అప్పుడు అనీలా కు చటుక్కున అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్న అంజనేయస్వామి దండకం గుర్తుకు చేసుకుంది. వెంటనే దండకం చదవడం మొదలుపెట్టింది.

అనీలకు తర్వాత అది కనిపించేలేదు తర్వాత సెల్ లో లైట్ సాయంతో ఒంటరిగా నడవసాగింది. ఒక ఎలుగుబంటి వెంబడించ సాగింది అప్పుడు అనీల తన బ్యాగ్ లో వున్న టార్చ్ అగ్గిపెట్టి గుర్తుకు వచ్చింది. బయటకు తీసి నిప్పు అంటించింది. ఆ వెలుగుకి ఎలుగుబంటి పారిపొయింది. ఒక కుందేలు పిల్లని పట్టుకుని దానితోటి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నడవసాగింది. అనీల మాసర్ట్ కంగారు పడుతుంటే తోటి విద్యార్థులకు పశ్చతాపం కలగడం వలన అనీల వెళ్ళిన దారి కొంతవరకు తెలుసు కాబట్టి అ దారిలో అనీల శబ్దం వినబడసాగింది. తను బదులు గా మాస్టర్ అనే కేకతో బదులు ఇచ్చింది. ఎలానైయితే ఏమి మాస్టర్ ని తోటి విద్యార్థులు చేరుకుంది. అంతే “మాస్టర్ భయంకరంగా తిట్టసాగారు”…..

“నాకు ఎంతో వ్యధనే కలిగించినావో, ఎంత భయం వేసింది తెలుసా ఆడపిల్లవి పైగా ఒంటరిగా అమ్మాయివి ఈ అడవిలో అడవి మృగాలే కాదు, మృగాలాంటి మనుషులు ఉంటారు. నీకు తెలుసా ” కాని, అనీల ఒక్కమాట బదులు మాట్లలాడలేదు. తనతోటి వారి గురించి కూడా చెడుగా మాస్టర్ కి చెప్పాలేదు. తనతోటి విద్యార్థులు ఆమె ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి సార్ మేమే తను దారి తప్పడానికి కారణం అయ్యాము అని చెప్పాలి అంటే అనీల ఆపేసింది. నాకు తిట్లులతో సరిపెట్టారు మీకు భయంకరమైన పనిషిమెంట్ ఇస్తారు చెప్పకండి అని చెప్పింది. అందరు తమ స్దావరం వెళ్ళారు. అలా తను అడవిలో కూడ ఒకటే ప్రయాణం సాగించి విజయముతో పాటు మానవత్వం సాటినే అనీలచంద్రిక గొప్పాది కదా. తరువాత మాస్టర్ ఎలాగో నిజం తెలసి అనీలకు క్షమాపణ చెప్పారు.

అడవిలో ఒక అమ్మాయి
అడవిలో ఒక అమ్మాయి

అనీల, సార్ మీరు మాకు విద్యానేర్పి గురువులు భగవంతుడుతో సమానం. మీరు తిట్టవచ్చు మాస్టర్ మమ్మల్ని దండించవచ్చు ఆ అధికారం మీకు ఉంది అని చెప్పింది అనీలచంద్రిక. మాస్టర్ అందరితో అన్నారు, ఈ అమ్మాయి ఆత్మస్థైర్యం ధైర్యం మానవత్వంలా అందరికి ఉంటే భారతదేశం, ఇంకా అభివృద్ధి వైపు నడస్తుంది. దానికితోడు, తల్లితండ్రులు పెంపకం చాలా బాగుంది. తొందరలో అనీల అమ్మనాన్న ని కలుద్దాం అనుకుంటున్నాను. ” మంచి నిర్ణయం మాస్టర్” మేము కూడా వస్తాం. ఎందుకంటే, అనీలని చాల ఇబ్బంది పెట్టాం కదా ఇలాగైనా అంటిని, అంకుల్ ని కలిసి క్షమాపణ చెప్పినట్టు ఉంటుంది. అనీలకి క్షమాపణ చెప్పిన మాకు తృప్తిగా లేదు. అలాగే రా తప్పకుండా వెళ్ళి కలుద్దాం.

ఎన్ సిసి క్యాంపు అలా ముగిసింది కానీ, ఊరు చేరిన తరువాత  కళాశాలలో అరుదైన గౌరవం లభించింది అనీలకు.” అందరు ఆమె ధైర్యసాహసాలు ని పొగిడారు”. మాస్టర్ అనీల స్నేహితులు అనుకున్నట్లుగా అనీల తల్లితండ్రలని కలిసి మొదట క్షమాపణలు చెప్పారు. తరువాత వారి పెంపకం గురించి పొగిడారు. దానికి అనీల తల్లితండ్రులు శ్రీవాణి, భానుప్రసాద్ ఇద్దరు కూడా మా అమ్మాయికి మేము నేర్పింది ఏమిలేదు, మేము ఇద్దరం ఉద్యోగలం. కానీ, మా సమయం మా అమ్మాయి కి కేటియించివాళ్ళం.

తనకు మా నిజాయితీ గురించి అర్దమైంది. అనీల సమాజం పట్ల తన భాధ్యత ని నేర్చుకుంది” ఇంతా చిన్నవయసులోనే మేము కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నం. మా పిల్లకైనా ఇతరులకు అయిన చెప్పిదే ఒక్కటే విషయం ఎప్పుడూ ఇతరులకు హాని చేయకుండా నిజాయితీగా ఉంటే అదే మనల్ని కాపాడుతుంది. దాన్ని మనం భగవంతుడు అనుకుంటాం. భగవంతుడు కావచ్చు, కాకపోవచ్చు అది మనలోని “శక్తి, మంచి  రక్షణ అవుతుంది” అని నా అభిప్రాయం అంటూ ముగించారు భానుప్రసాద్. మాస్టర్ తో పాటు పిల్లలు అందరు కూడా వారిని అభినందించారు. అనీలకు మాత్రం ఎప్పటికి గుర్తుండిపోయేంది ఆ అడవిలో రాత్రి. అనీల చంద్రిక కి అడవిలో సంఘటన ఆ రాత్రి  మాత్రం అలా గుర్తు ఉండిపోయింది.

– పుష్ప కె

 

Related Posts