అమ్మ

అమ్మ

 

నీ భౌతికాన్ని భూ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన అమ్మకు
ప్రేమను పుట్టించి కన్నులను దోచే అందమైన ఆడపిల్లలకు
జీవితాలను చూసి తుది దశకు చేరుకున్న అమ్మమ్మలకు

మీ అందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు❤️

 

-హరికృష్ణ 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress