అమ్మతోడు

అమ్మతోడు

అమ్మతోడు

 

 

చిన్నప్పుడు నాతో ఉన్నావు.
కంటికి రెప్పలా కాపాడావు.
ఏడ్చినప్పుడు నవ్వించావు.
కష్టాలను నువ్వు తీసుకుని
సుఖాలను మాకు పంచావు.
నాకు ధైర్యాన్ని నూరి పోసావు.
మంచి- చెడులేమిటో చెప్పావు.
ధర్మమేమిటో బోధించావు.
నీతి కధలు ఎన్నో చెప్పావు.
నా రచనలు అన్నీ చదివావు.
నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించావు. విలువలు మాకు నేర్పావు.
తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్ళావు.
నీ జీవితం నాకు స్ఫూర్తి.
నీ ఆదర్శం నాకు ప్రేరణ.
నీ తోడు మాకు దీవెన

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

నీరే ప్రాణం Previous post నీరే ప్రాణం
ప్రేమ Next post ప్రేమ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close