అందం శాశ్వతం కాదు

అందం శాశ్వతం కాదు

అందం శాశ్వతం కాదు

ఏది అందం…శరీరం పై ఉండే పొర అందమా..!
తెల్లటి,గుండ్రంగా ఉండే మొహం అందమా..!
అందంగా ఉన్న అనే గర్వం అందమా..!
ఎదుటి వాలను చులకన చేసే వ్యక్తిత్వం అందమా..!
పెద్దలను గౌరవించని గుణం అందమా..!
ఇతరులు బాధపడే మాటలు అందమా..!
మట్టిలో కలిసిపోయే శరీరం అందమా..!
ఇతర జీవులను హింసించడం అందమా..!
స్వచ్చమైన,కల్మషం లేని మనసు గలవారు అందం
ఇతర జీవులను ప్రేమించడం అందం
సాటి వారికి సహాయం చేయడం అందం
మంచి మనస్త్వం కలిగి ఉండడం అందం

 

-సాహు సంధ్య

నీతికథలు Previous post నీతికథలు
పొడబారని స్థబ్ధత Next post పొడబారని స్థబ్ధత

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close