అందమైన లోకం

అందమైన లోకం

అందమైన లోకం…

మమతల కోవెల…

ఆనందాల వసంతం…

ఆలోచనల సరిగమలు…

మాటల కూనీరాగాలు…

మౌనాల ధ్వని…

కనులవిందుగా కుటుంబం…

ఆప్యాయతల సందడి…

 

– గోగుల నారాయణ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress