అన్నయ్య అనే పిలుపు

అన్నయ్యఅనేపిలుపు

 అన్నయ్యఅనేపిలుపు

అమ్మ , నాన్నల తర్వాత
నన్ను ఎంతో అపురూపంగా చూసుకుంటూ
నేను ఏది అడిగినా కాదనకుండా కొని పెట్టి
నేను ఏ పని అయినా చేస్తే నువ్వు చూడలేక చేసి
నన్ను మహారాణిలా చూసుకుంటూ
నా కాళ్ళు కదపకుండా చూసుకుంటూ
ఈ చెల్లెలు మంచి కోరే నీలాంటి అన్నయ్య ఉండడం నా అదృష్టం..
నేను ప్రేమించిన వ్యక్తికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసి
నా మీద ఉన్న ప్రేమని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పి
నీ ప్రేమ నా మీద సముద్రమంత
అమ్మలా నన్ను గారంబం చేస్తూ
నాన్నలా నేను పొరపాటు చేస్తే దండించి
తమ్ముడిలా నన్ను ఏడిపిస్తూ
స్నేహితుడిలా నా బాధను పంచుకుంటూ
నువ్వు ఈ చిట్టి చెల్లెలు మాటను వింటూ
నన్ను నీ గుండెలో పెట్టుకొని
ఆప్యాయత,అనురాగాలను పంచుతూ నన్ను పెంచావు అన్నయ్య..
నీ ఋణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనిది…
అన్నయ్య అనే పిలుపులో ఉంది మాధుర్యత

 

-మాధవి కాళ్ల

అలంకరణ Previous post అలంకరణ
ఆకలి Next post ఆకలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close