మామిడాల శైలజ

అసాధ్యం

చిరుజల్లుగా మొదలై
కుండపోతను తలపిస్తూ
ఉరుముల మెరుపుల
సహితంగా కురుస్తోంది వాన!
వద్దన్నా వర్షిస్తూనే ఉంది!
చిత్తడిగా మొదలై
మనసు మత్తడి దాటుతూ
గుబులు రేకెత్తిస్తూ
గుండెలోతుల్ని తడుపుతూ!
నిర్దాక్షిణ్యంగా,నిర్నిరోధంగా
కురుస్తూనే ఉంది
వరద దాటికి కుప్పకూలుతున్న
మనోరధాలు!
కుప్పలు తెప్పలుగా
రాలుతున్న ఆశల మీనాలు!
కండ్ల అలుగును దాటుతూ
ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడుతూ
ఉప్పెనను మరిపిస్తూ!
గండి పడిన గుండెలో
నిండుకున్నాయి నీళ్లు!
దయాదాక్షిణ్యాలు
లేకుండా ధర్మాధర్మాలకు
అతీతంగా
కారుణ్యo చూపకుండా
కనికరం లేకుండా
కురుస్తూనే ఉంది వాన
కరిమబ్బుల సహితంగా!
కుప్పకూలింది
హృదయసౌధం!
తెప్పరిల్లేది
ఇక అసాధ్యం!

 

-మామిడాల శైలజ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *