బండనెత్తిన బాల్యం.!

బండనెత్తిన బాల్యం.!

బండనెత్తిన బాల్యం.!

రెక్కడితేగానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబంలో పుట్టి
అమ్మానాన్నలకు భారం‌ కాకూడదని బరువెత్తావా
బండబారిన ఈ మనుషుల మధ్య రాతిబండను పట్టి
లేలేత నీ చేతులు నలిగిపోతున్నా నవ్వుతున్నావా
మసిబారిన నీ మోము చూసి కన్నీరొలకని కళ్లుంటాయా

కోట్లు ధారబోస్తున్న ప్రభుత్వాలకు నీ శ్రమ కనపడదు
పదవికై పరుగెత్తే నేతలకు నీ స్వేదం‌ విలువ తెలియదు
ఓ పాలబుగ్గల‌ పసిపాపా..నీకెంత కష్టం వచ్చిందమ్మా
నీ తల్లిదండ్రుల ఒడిలో ఒక్క క్షణమైనా సేదదీరేవా??
నేర్చుకోదా గుణపాఠం నినుచూసైనా ఈ సభ్యసమాజం

ఆటపాటలతో తోటి పిల్లలు ఆనందంగా గడుపుతుంటే
ఎండనకా వాననకా నువ్వీరాళ్లలో అలసిపోతున్నావు
బడికెళ్లి పాఠాలు నేర్వాల్సిన ఈ చిరు ప్రాయాన్ని
అక్షరాలు‌ దిద్దే స్థోమత లేక మట్టిపాలు చేస్తున్నావు
నీ భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇవ్వలేని‌ మేమమ్మా పేదలం.!

– ది పెన్

బాల్యం Previous post బాల్యం
పిల్లలు Next post పిల్లలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *