బంధం

బంధం

బంధం ఆప్యాయతల హరివిల్లు బంధం…

మమతలకు నిలయం బంధం…

ఏ బంధానికి అయినా ఆధారం నమ్మకం…

ఉమ్మడి కుటుంబాలకి మొదటిమెట్టు బంధం…

ఉమ్మడికుటుంబాలకు వ్యష్టి కుటుంబాలకు నెలవు బంధం…

ఆ నమ్మకం ఎంత బలంగా ఉంటే బంధం అంత దృఢంగా ఉంటుంది…

ఏ బంధాన్ని అయినా అస్థిర పరచేది ఓ చిన్న అపనమ్మకం…

ఏ బంధం అయినా బలంగా పరిపుష్టిగా ఉండాలంటే

అపనమ్మకాలకీ అపార్థాలకీ తావుండకూడదు…

ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో పెరిగిన వారికి

ఎక్కువగా బంధాల విలువ తెలుస్తుంది…

ఏ బంధాన్ని అయిన నిలబెట్టుకునేలా ప్రవర్తన నిర్దేశిస్తుంది…

ఆ ప్రవర్తన సరైన క్రమంలో ఉంటే బంధం కూడా బలంగా ఉంటుంది…

 

– గోగుల నారాయణ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress