భయం దేనికి

భయం దేనికి

వృద్ధాప్యం జీవితంలో ఒక దశ. ఆ దశను ధైర్యంగా దాటాలి. జరిగిపోయిన చెడు ఘటనలు మరచిపోవటానికే వృద్ధులకు మతిమరుపు వస్తుందేమో. శరీరానికి విశ్రాంతి ఇవ్వాలనే శరీరావయవాలు పనిచేయటం తగ్గించేస్తాయేమో. వయసులో పెద్దవారి బాధ్యతలు తగ్గిపోతే విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మరి. అందుకే చాలా వరకు పెద్దవారి బాధ్యతలు నెరవేరిపోతాయి.

పిల్లలందరూ చేతికి అందివచ్చి వారి పనులు వారు చేసుకుంటూ ఉండటం వలన ఏ విషయం గురించి దిగులు పడే అవసరం ఉండదు. మంచి పుస్తకాలు చదువుతూ, చిన్నపాటి వ్యాయామం చేస్తూ, దోస్తులతో కాలక్షేపం చేస్తూ, బంధుమితృల యోగక్షేమాలు కనుక్కుంటూ ఆఖరి దశను చక్కగా గడపాలి. అంతకంటే చేసేదేముండదు అనుకోవద్దు. ఆ దశను చక్కగా గడిపేలా ఒక సంకల్పం తీసుకుంటే అంతా బాగుంటుంది.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *