బ్రతుకు పోరాటం

బ్రతుకు పోరాటం

హైదరాబాద్ నగర ప్రజలు ఉదయం నుండి అర్థరాత్రి వరకు బ్రతుకు పోరాటం చేస్తూనే ఉంటారు. చంద్రుణ్ణి బొజ్జోపెట్టి సూర్ణుణ్ణి మేల్కొల్పే నగరవాసులు ఎందరో. రాత్రి పూట పనిచేసే వారిని నిద్రాదేవి ఊరిస్తూ ఉన్నా నిబద్ధతతో పని చేస్తూ ఉంటారు. ఫాక్టరీలో పని చేసే ఆ కార్మికులు, పోలీసులు, డాక్టర్లు, హాస్పిటల్ సిబ్బంది, మున్సిపల్ కార్మికులు ఇలా ఒకరేమిటి మన కోసం చాలా కష్టపడి పనిచేసే అర్ధరాత్రి సూర్యుళ్ళు ఎందరో. వారు బ్రతుకు పోరాటం చేసేది మనకు సేవచేయటానికే.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *