నేనొక నిత్య బిచ్చగాడిని

నేనొక నిత్య బిచ్చగాడిని నేను ప్రతిరోజూ భగవంతుడిని నాకు మంచి జరగకపోయినా ఫర్వాలేదు, చెడు జరక్కుండా చూడమని అడుక్కుంటాను. స్వర్గంలో ఉన్న తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులు అడుక్కుంటాను. నా తల్లిదండ్రులు మంచి పనులు చేసారు కాబట్టి వారు చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గంలో ఉన్నారు...

జీవిత పోరాటం – జీవన ఆరాటం

జీవిత పోరాటం - జీవన ఆరాటం జీవితమంటే వైకుంఠపాళి. ఆ ఆటలో తెలియకుండానే పాము నోట్లో పడతాం. తెలియకుండానే నిచ్చెనలు ఎక్కేస్తాము.ఏదీ మన చేతుల్లో ఉండదు. ఎంత నైపుణ్యం తో గవ్వలు పేర్చి వేసినా, పైనున్న వాడు ఏది ప్రాప్తో అదే...

మధురమైన అనుభూతులు

మధురమైన అనుభూతులు   ఒకప్పుడు పోస్ట్ బాక్స్ లే ఒకరిని ఒకరికి దగ్గర చేర్చేవిదూరంగా ఉన్నా కూడా!ఆ పోస్ట్ మాన్ కోసం ఎదురు చూపులు ఎంతో తీయగాఉండేవి.. అతని రాక వేయి వసంతాల తీరుగా భావించే వారు..టెలిగ్రాం వస్తే మాత్రం భయపడే...
Close