చందమామ లాంటి అందమైన అమ్మాయి

చందమామ లాంటి..
అందమైన అమ్మాయి..
తన జీవితంలోకి రావాలని..
కలలు కన్నాడొక అబ్బాయి..
సున్నితమైన హృదయం..
సుకుమారమైన శరీరం..
మెుత్తానికి పూవులాంటి అమ్మాయి..
వచ్చిందొకనాడు ప్రియురాలిగా..
చేసుకుందామనుకున్నాడు అర్థాంగిగా..
కానీ…
తొందరలోనే చూపించింది తన..

 

చందమామ లాంటి అందమైన అమ్మాయి

 

విశ్వరూపం..
పైకి కనిపించిన సున్నితత్వం ..
లేదామెలో..
కర్కశత్వమే ఎక్కువ పాలు..
అమ్మెా! బ్రతికి పోయాననుకున్నాడు అతగాడు..
ఆ జతను వదిలేసాడు..
మళ్లీ ఎవరికి తగులుతుందో..
ఆవిడ ఆ రూపంతో!!
ఈ కాలం అమ్మాయిలా సున్నితత్వం మరిచారు..
అందమైన రూపంతో కఠినమైన గుండెలతో ఉంటున్నారు..
అబ్బాయిలూ జర జాగ్రత్త!!
మెాసపోకండి…

ఉమాదేవి ఎర్రం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *