దోచాయి

దోచాయి

దోచాయి

నేను అతణ్ణి ..
చూసినప్పుడు..
నా మనసు ..
నన్ను కవ్వించింది..

ఆ అందమైన కళ్లు..
నన్నే చూస్తుంటె..
నాలో ఆనందం..
పరవళ్లు తొక్కింది..

ఆ పెదవులు..
నన్ను బాగా ..
ఆకర్షించాయి..చూపుల మెరుపులు కూడా..

ఆ కళ్ల వెలుగు..
పెదవుల నవ్వు..
ముసి ముసి నవ్వులు..
నా మదిని దోచాయి..

ఇక ఊరుకుంటుందా..
నా మనసు..
ప్రేమించింది..
కవ్వించకే ఓ నా ప్రేమా..

అన్నాను నేను..
ఆ గుండుగాడు..
బోసి నవ్వులు నవ్వాడు..
నన్ను చూసి వాడే నా..
మనవడు రాముగాడు..

 

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

మనసా కవ్వించకే Previous post మనసా కవ్వించకే
మనుషులుంటేనే కదా Next post మనుషులుంటేనే కదా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close