గాన కోకిలకు అశ్రు నివాళి

గాన కోకిలకు అశ్రు నివాళి..

ఎన్నో పాటలతో తన మృధు మధుర గళం తో ఇన్నాళ్ళు ఉర్రుతలూగించిన గాన కోకిల మన మధ్యనుండి సెలవు తీసుకున్నారు . లత గారు  28-09-1929 జన్మించారు. తన గానం తో ఇన్నాళ్ళు ఎన్నో భాషలలో  తన సత్తా చాటిన లతా మంగేష్కర్ తన ఆరోగ్యం బాగా లేకపోవడం వల్ల కొన్నాళ్లుగా అసుపత్రి లో చికిత్స పొందుతూ 06-02-2022  ఈ రోజున  మనందర్నీ దుఖ సాగరం లో ముంచుతూ  ఈ   లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ మన అక్షరలిపి అశ్రు నివాళి అర్పిస్తుంది …💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Previous post ఓ ఆశాచంద్రికా… 
Next post సందడి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *