జాడ

జాడ

నీ చిరునవ్వున
మెరిసిన మెరుపు వెలుగున
నా ఎదనీడిన
హృదయపు జాడ కనుగొన్న.

– నేలటూరి వేణుగోపాల్ రెడ్డి

Previous post సంఘర్షణ పార్ట్ 3
Next post స్నేహం- నమ్మకం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *