జనగణమన

జనగణమన

స్వాతంత్ర్యమా నీవెక్కడ స్వారాజ్యమా నీ జాడెక్కడ

ఆకాశమంత వెతికి వెతికి వేసారాను…..
లోకమంతా కాళ్ళు అరిగేలా తిరిగాను…..
కళ్ళు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూశాను…..

ఎక్కడ చూసిన హింసే
ఎటు చూసిన అసత్యమే ఎంత వెతికిన అదర్మమే అన్యాయమే…..

చెడు చూడకు
చెడు వినకు
చెడు కనకు
అనేవి చెప్పుకోవడానికే మిగిలాయి…..

కాని నేడు సమాజం
చెడు చూస్తోంది
చెడు వింటోంది
చెడు కంటోంది

హత్యలు అత్యాచారాలు అన్యాయాలు అవినీతులు
దోపిడీలు
కుల చిచ్చులు
మత ఉచ్చులు
మరణ శాశనాలు మారణ హోమాలు

ఆడది అర్థరాత్రి నడి రోడ్డు పై ఒంటరిగా సంచరించినప్పుడే నిజమైన స్వాతంత్ర్యమని
నీవు చెప్పిన మాటలు …
నీటి మీద రాతల్లా మిగిలాయి
అహింసతో తెచ్చి పెట్టిన
స్వాతంత్య్రం….
ఉప్పుసత్యగ్రహం చేపట్టి సాధించిన స్వరాజ్యం….
నేడు కానరావడం లేదు

ఓ మహాత్మా…..
మీ కల ఛిద్రమైంది
మీ కాంక్ష వసివాడింది
మీ ఆశయం మసక బారింది
మూడు రంగుల జెండా రంగు వెలిసిపోయింది
జాతీయ గీతం లయ తప్పింది

ఓ మహాత్మా
నీవు మళ్ళీ పుట్టాలి
భరతమాత కడుపులో పురుడు పోసుకోవాలి
హింసను ఆచరించి హింసే మార్గమంటూ
పాటిస్తున్న దుర్మార్గులను
నీ చేతికర్రను ఆయుధం గా మలుచుకొని
తరిమి కొట్టాలి
మళ్ళీ కొత్తగా మరో సంగ్రామం సాగించాలి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టాలి సరికొత్త త్రివర్ణాన్ని ఆవిష్కరించాలి
అవినీతి తిమింగళాన్ని వీపు పగల గొట్టాలి

జనగణమన గీతాన్ని
పాడిపోవాలి దేశాన్ని రక్షించాలి

 

– రహీంపాషా

Related Posts