జీవితం

జీవితం

వికసించే పుష్పం నేర్పింది తనలా అందంగా జీవించమని
రాలిపోతున్న ఆకు నేర్పింది జీవితం శాశ్వతం కాదని
ప్రవహించే వాగు నేర్పింది తనలా అవరోధాలు దాటి వెళ్ళమని
మెరిసే మెరుపు నేర్పింది క్షణమైనా గొప్పగా ఉండమని

– భరద్వాజ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress