జీవితానికి తొలిమెట్టు

జీవితానికి తొలిమెట్టు

జీవితానికి తొలిమెట్టు

అమ్మ జీవితానికి తొలిమెట్టు.
దైవం అన్నిచోట్లా ఉండలేక
సృష్టించాడు మన అమ్మను.
ఆమెను ఇబ్బంది పెడితే
క్షమించడు ఆ సృష్టికర్త.
పరలోకంలో దేవుని కృప
పొందాలంటే ఇహలోకంలో
అమ్మ ఆశీస్సులు కావాలి.
ఆమె ఆశీస్సులుంటే చాలు
కష్టాల కడలిని ఈదేయవచ్చు.
హిమ నగాన్ని ఎక్కేయవచ్చు.
ఆకాశానికి నిచ్చెన వేయవచ్చు.
కొండల్ని పిండి చెయ్యవచ్చు.
అనుకున్నవి సాధించవచ్చు.
ఆమె ఆశీస్సులు శక్తివంతం.
అవి లేని బ్రతుకు నిరర్ధకం.

 

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

తళుక్కుమన్న జ్ఞాపకం Previous post తళుక్కుమన్న జ్ఞాపకం
శక్తి స్వరూపిణి Next post *శక్తి స్వరూపిణి*

3 thoughts on “జీవితానికి తొలిమెట్టు

  1. అమ్మలందరికీ మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

  2. అమ్మే జీవితానికి తొలిమెట్టు.

  3. జీవితానికి తొలి మెట్టు అమ్మే

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close