కల

కల

కల

 

నిన్నటి ఉగాది రోజు రాత్రి ఒక
కలగన్నాను. నిన్న నాకు బహుమతి వచ్చింది అనే ఆనందంతో హాయిగా నిద్ర
పోయాను. ఆ కలలో మన అక్షరలిపి చదివిన మన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ వెంకయ్య నాయిడు గారు మన అక్షర
లిపి సారధిని పిలిచి గొప్పగా
పొగిడారు. తెలుగు భాషకు
వారు చేస్తున్న సేవలను గొప్పగా పొగిడారు. వారికి
అవార్డు కూడా ఇచ్చారు. ఆ
ఆనందంలో నేను చప్పట్లు
కొడుతూనే ఉన్నాను. టక్కున
మెలుకువ వచ్చింది. తెల్లవారుజామున వచ్చిన కల
నిజమౌతుందంటారు. నా కల
నిజం అయితే ఎంత బాగుండు.
మన అక్షర లిపికి గొప్ప కీర్తి
వస్తుంది అని ఆశిస్తున్నాను.
అక్షర లిపి సారధికి నా శుభాకాంక్షలు.

– చలసాని వెంకట భాను ప్రసాద్

స్వప్నకల Previous post స్వప్న కల
కలలు కంటూనె .. Next post  కలలు కంటూనె

One thought on “కల

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close