కన్నీటి నివాళులు

 కన్నీటి నివాళులు

ప్రజాగాయకుడు గద్దర్‌ మరణంతో
సమాజానికి తీరని లోటు జరిగింది..
ఆయన పాటలు ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొస్తూ
ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని రగిలించిన ఆయన పాటలు ఎన్నో
ఆయన ప్రజల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి
ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి
యుద్ధనౌక ప్రజాగాయకుడు గద్దర్‌ ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా మిగిలిపోతారు..
ఆయన పాడిన పాటల్లో తన పాటంటే నాకు చాలా ఇష్టం..
ఈ కవితతో నేను ఆయనకు కన్నీటి నివాళులు అర్పిస్తున్నాను..

 

 

-మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *