కెరటం

కెరటం

పొద్దునైనా రానివ్వని నిదుర

రాత్రైనా పడుకోనివ్వని కలలు

రెండింటి మధ్య నలిగే నా తనువు

ఎప్పటికీ తీరం చేరని కెరటంలాంటివి

– అర్జున్

Related Posts