కెరటం

ఏంటి లవ్ ఫెయిల్యూర్ హా? కాదు
లైఫ్ ఫెయిల్యూర్…. అయినా పర్లేదు
పడి లేచిన కెరటం నేను… లేస్తూనే ఉంటా…

 

– అర్జున్

Related Posts