లక్ష్మీ కళ

లక్ష్మీ కళ

 

అనురాగ్ కు పెళ్లి చేయాలని ఎన్నో సంబంధాలుచూస్తున్నారు తల్లి తండ్రులు..ఒక్క అమ్మాయి కూడా నచ్చడం లేదు అంతా జుట్టుకత్తిరించుకుని బొట్టు లేకుండా పాష్ గా ఉంటున్నారు..

తనకేమెా లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడేలాంటి అమ్మాయి కావాలని కోరిక అంజుకే ఎవరూ నచ్చడం లేదు..చివరకు ఒక అమ్మాయి ఉట్టిపడే లక్ష్మీ కళతో కనిపించింది పెళ్లి చూపుల్లో!

మంచి పెద్ద జడ తలలో పూలు పట్టు చీర బొట్టు కింద బొట్టు చేతుల నిండా గాజులు చూడగానే ఈ లక్ష్మే కావాలనిపించింది..

వెంటనే అమ్మా నాన్నకు ఫిక్స్ అని చెప్పేసాడు..రంగ రంగ వైభవంగా అమ్మాయికి అలాంటి అలంకరణ తోనె పెళ్లైంది..

ఇక శోభనం..

ఆ గదిలోకి పాష్ డ్రెస్ తో పాల గ్లాసుతో వచ్చిందమ్మాయి..ఏంటి? ఈవిడెవరూ? అక్కతో పెళ్లి చేసి చెల్లిని పంపారా
అనుకున్నాడు..

నేనేనండి గుర్తు పట్టడం లేదా? అందా అమ్మాయిఅనురాగ్ బిత్తర చూపులు చూసి..ఊ…ఊ..అడ్డంగా తలూపాడు..

లక్ష్మీ కళ ఉట్టి పడే అమ్మాయిలు ఈ కాలంలో ఎక్కడున్నారు? నా పిచ్చి గానీ అనుకున్నాడు..
మెాసం జరిగి పోయింది…అని తల పట్టుకున్నాడు..

మీకు కావలసింది లక్ష్మీ కళే కదా! అన్నీ ఉన్నాయండిపొద్దున రడీ అవుతాను లెండి అంది గోముగా!

అవాక్కయ్యాడు అనురాగ్! అన్నీ అద్దె సరుకులా?పొడుగు జడ అవీ అని..( ఎంత వెతుకుదామన్నా పొడుగు జడ అమ్మాయిలు దొరకడం లేదు..)

 

 

-ఉమాదేవి ఎర్రం

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *