మాతృభాష దినోత్సవం

మాతృభాష దినోత్సవం

 

పరభాషను గౌరవించుదాం…

మాతృభాషను ప్రేమించుదాం…

మాతృభాష భాష ఉనికిని కాపాడుదాం…

మాతృభాషను ప్రపంచ నలుమూలలు చాటుదాం…

తెలుగు వైభవాన్ని…

మాతృభాష ఔనత్యాన్ని…

కాపాడుకుందాం…

తేనెపలుకుల తెలుగు ప్రభంజనాన్ని సృష్టిద్దాం…

అంతర్జాతీయ మాతృభాష దినోత్సవం సందర్భంగా

– గోగుల నారాయణ

Related Posts